Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Szkoła Podstawowa w Pogorzałkch

Charakter szkoły: publiczna  

Typ szkoły: podstawowa

Liczba oddziałów: 7 + oddział przedszkolny

Liczba nauczycieli: 15

Liczba uczniów: 71

Zajęcia w szkole odbywają się w godzinach 8:00–15:30

Dyrektor szkoły: Anna Mikuć

Organ prowadzący szkołę: Gmina Dobrzyniewo Duże

 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Podlaski Kurator Oświaty

Rada Rodziców: Renata Karpowicz - przewodnicząca

                            Małgorzata Dembicka - sekretarz, Agnieszka Wojtecka - skarbnik

                            Anna Wasiluk, Joanna Prochowicz, Elżbieta Roszkowska,                                                                    Katarzyna Szaciłowska, Krzysztof Kondraciuk

 

Sekretariat, kontakt

 

Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły mogą być załatwiane osobiście, telefonicznie, pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

 

MAPA